MURAL 04

Superficie: 151.80 m²
Edició 2017 - TSAF
Callizo
Murcia
MIRADA
Edició 2017 - TSAF

Intervenció en la qual es combina la descomposició visual de l’arquitectura amb la incorporació d’un rostre femení de grans dimensions que mira l’espectador.

Galeria Obra