MURAL 43

Carrer Les Eres, sn “Frigorífics J. Cornudella” darrere naus.
Superficie: 70 m²
Edició 2021 - TSAF
DIL
Lleida
DANSA-LI A LA VIDA
Edició 2021 - TSAF

Galeria Obra