MURAL 47

C/ Pirineus, 18
Superficie: 20.31 m²
Edició 2022 - TSAF