MEMORIAS

Aquest mural ens proposa despertar la curiositat que els nens provoquen a l’espectador, així com, el riure, la creativitat, la curiositat, l’aprenentatge.

La comunicació i reunió als carrers, el joc i les trobades al carrer tant importants i que s’estan perdent per les noves tecnologies. L’obra parteix d’una retrospectiva cap a com es comunicaven abans i ara. Pretén incitar a la gent a sortir de casa, a reunir-se, a jugar, en definitiva a gaudir de l’entorn on es viu, a explorar-lo i compartir moments.