POP

El mural representa el dibuix d’un pop que a cada tentacle hi té una eina de pintura diferent (retoladors, esprais, llapis…) Expressió d’una persona, sigues artista o no. Tot té un missatge que cadascú escull com vol expressar. El pop representa la persona i els seus tentacles; les diferents tècniques i diferents formes de representar el mateix animal.