MURAL 13

Superficie: 84 m²
Edició 2018 - TSAF
Goya Torres
Mèxic
NATURE
Edició 2018 - TSAF

El mural explora la relació entre els humans i el món natural en dibuixar una nena que esta dividida entre el ràpid creixement de la tecnologia i la contaminació al seu mon, versus el seu veritable interior que connecta amb la natura, la creativitat, la música i el seu món espiritual.

Galeria Obra