MURAL 16

Superficie: 36 m²
Edició 2018 - TSAF
Rodrigo Romero
Madrid
ANIMALS
Edició 2018 - TSAF

Es una proposta realitzada en relleu policromat en que apareixen animals autoctons i d’altres regions. Amb aquest projecte es preten fer una reflexió sobre l’atenció que li donem al nostre entorn.

Galeria Obra