MURAL 20

Superficie: 100 m²
Edició 2018 - TSAF
Rame13
Pisa
Itàlia
ZOOLOGYCAL
Edició 2018 - TSAF

L’autor inclou el regne animal a la ciutat perquè creu que els esser humans hauríem de pensar que al món no estem sols i que el que fem influeix intensament als altres essers vius.

Galeria Obra