MURAL 48

C/ Serra Llarga, s/n
Superficie: 23 m²
Edició 2022 - TSAF