MURAL 51

Recinte piscines
Superficie: 26 m²
Edició 2022 - TSAF