MURAL 53

C/ Pere el Gran, 35
Superficie: 42 m²
Edició 2022 - TSAF