MURAL 65

Carrer Església
Superficie: 36.90 m²
Edició 2024 - TSAF