MURAL 66

C/ Verge de Montserrat 2 (darrere)
Superficie: 286.45 m²
Edició 2024 - TSAF