ANIMALS

Es una proposta realitzada en relleu policromat en que apareixen animals autoctons i d’altres regions. Amb aquest projecte es preten fer una reflexió sobre l’atenció que li donem al nostre entorn.