NATURE

El mural explora la relació entre els humans i el món natural en dibuixar una nena que esta dividida entre el ràpid creixement de la tecnologia i la contaminació al seu mon, versus el seu veritable interior que connecta amb la natura, la creativitat, la música i el seu món espiritual.